เริ่ม 5 ก.ย. นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัด ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

เริ่ม 5 ก.ย. นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัด ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศที่มีใจความสำคัญว่า นับตั้งแต่ 5 กันยายน นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัด ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ใจความสำคัญย้ำให้ผู้โดยสารนั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการจัดหาที่นั่งคาร์ซีทให้ผู้โดยสารอายุไม่เกิน 6 ปี

ในประกาศระบุว่า “มาตรา 123/1 ในการใช้รถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่น 

ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถยนต์นั้น นอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าได้รับยกเว้น ไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตามมาตรา 123

(1) การบรรทุกคนโดยสาร ต้องไม่เกินจำนวนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดสำหรับรถยนต์แต่ละประเภท และการโดยสารนั้นต้องไม่มีการยืน หรือนั่งโดยสารในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงภัยตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดสำหรับรถยนต์แต่ละประเภทและ

(2) การขับรถยนต์ต้องใช้อัตราความเร็วตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด ซึ่งอาจกำหนดแยกตามประเภทรถยนต์ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการใช้รถบรรทุกคนโดยสารที่เป็นรถประจำทางที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด ในขณะขนส่งคนโดยสารในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง

มาตรา 123/2 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ ขับรถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารนั่งแถวตอนหน้าเกินสองคน หรือคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้านั้นมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 123

มาตรา 123/3 ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต้องแจ้งเตือน หรือจัดให้มีการแจ้งเตือนด้วยวิธีการอื่น เพื่อให้คนโดยสารในรถนั้นปฏิบัติตามมาตรา 123 และมาตรา 123/1(1) ทุกครั้งก่อนการออกรถ ทั้งนี้ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด”

สรุปได้ว่า ผู้โดยสารนั่งเบาะหลังต้องคาดเข็ดขัดนิรภัย หากนั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัด มีโทษปรับ 2,000 บาท สำหรับมาตรการดังกล่าวมีผลเริ่มใช้ในวันที่ 5 กันยายน

ครม.ประกาศวันหยุดพิเศษ 2565 เดือนพฤศจิกายน 3 วัน รับประชุมเอเปค

เตรียมเฮ! วันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่ครม.เคาะวันหยุดพิเศษประชุมเอเปคในเดือนพฤศจิกายน 2565 วางแผนเที่ยววันหยุดยาวกันไว้เลย บอกต่อข่าวดี รัฐบาลไทยเคาะวันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายนสำหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค ทางครม.ประกาศให้มีวันหยุดพิเศษเอเปค 3 วัน ตั้งแต่ 16 – 18 พ.ย. 65 เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันประชุมเอเปค (Apec) เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับ

เช็กวันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน 16 – 18 พ.ย. 65 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (8 ส.ค. 65) ครม. หรือคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมระดับชาติว่า จะเพิ่มวันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน 2565 สำหรับชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากต้องจัดเตรียมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า การประชุมเอเปค (Apec)

สำหรับการประชุม Apec 2022 คือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565

ทำให้รัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดพิเศษ 2565 รวมทั้งสิ้นจะเป็นวันหยุดเอเปค 3 วัน เพื่อลดปัญหาเรื่องจราจร และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม Apec 2022 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลครั้งนี้

ส่วนหน่วยงานราชการที่จำเป็นต้องให้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 16, 17 และ 18 พฤศจิกายน 2565 เช่น โรงพยาบาล ศาล รวมถึงธนาคาร ให้พิจารณากันตามสมควรของหน่วยงานนั้น ๆ

สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลกันด้วยนะครับ รับวันหยุดพิเศษไปฟรี ๆ อีก 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 เตรียมฉลองและวางแผนเที่ยววันหยุดยาวเดือนพฤศจิกายนได้เลย.

ข่าวครูบาบุญชุ่มล่าสุด เปิด ภาพถ้ำเมืองแก๊ด สถานที่ปฏิบัติธรรม ครูบาบุญชุ่ม นั่งกรรมฐาน 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ประเทศเมียนมา ก่อนล่าสุดออกถ้ำเดินหน้าแสดงธรรม ผู้ศรัทธาแห่รอรับ ข่าวครูบาบุญชุ่มล่าสุด วันนี้ (8 ส.ค.65) ได้เห็นเป็นบุญตา เมื่อช่องยูทูบ ChiangMai TV6 ลงคลิปเปิดเผยภาพบรรยากาศ ถ้ำเมืองเมืองแก็ด ที่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร พรนะเกจินักพัฒนาชื่อดัง นั่งกรรมฐาน3ปี 3 เดือน 3 วัน สำหรับภาพภายในถ้ำเมืองแก๊ด สถานที่ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระครูบาฯ นั้น มืดไม่มีแสงไฟ ลักษณะเหมือนกับถ้ำทั่วไป

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป