กุสลสฺสูปสมฺปทา แปลว่า อะไร ไม่ได้จบเปรียญธรรมก็เข้าใจได้เหมือนกัน

กุสลสฺสูปสมฺปทา แปลว่า อะไร ไม่ได้จบเปรียญธรรมก็เข้าใจได้เหมือนกัน

“กุสลสฺสูปสมฺปทา แปลว่า การทำกุศลให้ถึงพร้อม” คำบาลีก็งง แปลเป็นภาษาไทยแล้วงงกว่าเดิม มาค่ะไม่ต้องทำหน้าสงสัย วันนี้ทาง The Thaiger Thailand ขอเชิญชวนชาวพุทธทุกท่าน มาศึกษาความหมายและแก่นหลักธรรมของ กุสลสฺสูปสมฺปทา หรือ การทำกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่งในแนวทางปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ใน “โอวาทปาติโมกข์“ วันมาฆบูชานี้แหละ บรรลุธรรมกันแน่นอน

กุสลสฺสูปสมฺปทา แปลว่า การทำกุศลให้ถึงพร้อม หรือ การทำแต่ความดี ตามแนวทางพุทธศาสนา

กุสลสฺสูปสมฺปทา อ่านว่า กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา เป็นหนึ่งในหลักธรรมคำสอน หรือ แนวทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระสาวก ตลอดระยะเวลา 20 พรรษาแรก และอย่างที่เรารู้ ๆ กันว่าแนวทางที่พระพุทธเจ้าประทานแก่สาวกมีชื่อเรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” โดยท่านเผยแพร่คำสอนนี้ครั้งใน “วันเพ็ญเดือนมาฆะ” หรือก็คือ วันมาฆบูชา ที่เรารู้จักนั่นเอง

มาทวนกันอีกครั้ง นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงออกผนวช หลังจากตรัสรู้ได้ 9 เดือน ท่านก็มีพระสาวกติดตามมากมาย ดังนั้นจึงต้องการวางรากฐาน หรือ แนวทางให้บรรดาสาวกได้ประพฤติปฏิบัติกัน (เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นที่ติฉินนินทาของผู้อื่นด้วย) ซึ่งแนวทางนั้นเราเรียกกันว่า “โอวาทปาติโมกข์” โดยหนึ่งในปาติโมกข์ที่ท่านให้ไว้ก็มีเรื่องของพระวินัยทั้ง 227 ข้อ รวมอยู่ด้วย

แล้ว กุสลสฺสูปสมฺปทา แปลว่า อะไร เกี่ยวข้องยังไงกับโอวาทปาติโมกข์

คำตอบอยู่ใน “ข้อที่ 2 ของส่วนที่ 1” ในโอวาทปาติโมกข์ แต่จะดูยังไง ในเมื่อเป็นภาษาบาลีล้วน ๆ คือก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า “โอวาทปาติโมกข์” นั้นเป็นเปรียบได้กับพันธกิจขององค์กร ที่ให้พระสงฆ์และสาวกทั้งหลายได้ทำตามกันอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งสามารถสรุปโอวาทปาติโมกข์ได้แบบเข้าใจง่าย ๆ ได้แก่ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6

หลักการ 3 ได้แก่ สพฺพปาปสฺส อกรณํ / กุสลสฺสูปสมฺปทา / สจิตฺตปริโยทปนํ 

ซึ่งแปลได้ว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง / การทำกุศลให้ถึงพร้อม / การทำจิตใจของตนให้ผ่องใส

โดยภาษาชาวบ้านที่เราคุ้นเคยกันดีคือ “ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส”

อุดมการณ์ 4 เป็นสิ่งที่พระสงฆ์สาวกต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ความอดทนอดกลั้น การมุ่งสู่นิพพาน บรรพชิตไม่ควรทำให้ใครลำบาก และบรรพชิตไม่ควรเอ่ยปากขอผู้ทำบุญแบบพร่ำเพรื่อ

วิธีการ 6 เป็นวิธีการที่พระธรรมทูตถือปฏิบัติเวลาเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำร้าย การรักษาศีลให้ครบทั้ง 227 ข้อ การรู้จักใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างพอประมาณ สันโดษ (ไม่เฮฮาปาจิงโกะผิดวิสัยสงฆ์) และหมั่นพัฒนาตนเองตามคำสอนของพระพุทธองค์อยู่เสมอ

กุสลสฺสูปสมฺปทา แปลว่า การทำกุศลให้ถึงพร้อม ต้องทำอย่างไร อะไรคือการทำกุศล

การทำกุศล หรือ การทำความดี หากยึดตามหลักปฏิบัติของทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ “ทาน ศีล ภาวนา” ซึ่งหมายถึง การให้ทาน โดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม (แต่ต้องให้อย่างมีสติ) การรักษาศีล 5 ประพฤติตนเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใคร และการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้บรรลุธรรม

กุสลสฺสูปสมฺปทา อยู่ตรงไหนของโอวาทปาติโมกข์

ชาวเน็ตฉะ! ข้อสอบ O-NET ป.6 ยากไปไหม?

ชาวเน็ตออกมาฉะผู้ออก ข้อสอบ O-NET ป.6 หลังหลายฝ่ายมองว่ายากไป แถมเด็กเรียนไม่เต็มที่ ชาวเน็ตซัดข้อสอบครูผู้ช่วยยังง่ายกว่า เพจเฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์ By พี่ช่วย ได้ออกมาแบ่งปันข้อสอบ O-NET ของเด็ก ป.6 พร้อมแสดงความเห็นว่า “ช่วงโควิด ถึงเด็กจะไม่ได้เรียนเต็มที่ แต่ข้อสอบนี้จัดเต็มเสมอ” สื่อว่าข้อสอบ O-NET ปีนี้ยากเกินหลักสูตร

โดยข้อที่ถูกพูดถึงมากคือ ‘สูตรทำขนมปังของเจน’ ซึ่งโจทย์ได้ระบุว่า “สูตรทำขนมปังของเจนมีอัตราส่วนน้ำหนักแป้งต่อน้ำเป็น 10:3 และ น้ำหนักนมสดต่อน้ำเป็น 8:5 ถ้าเจนใช้แป้ง 500กรัม จะใช้นมสดกี่กรัม” ซึ่งทางเพจได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อสอบว่านี่คือการออกข้อสอบเกินหลักสูตร และข้อสอบในลักษณะนี้ควรเป็นข้อสอบ ม.1 ก่อนที่จะอธิบายวิธีการหาคำตอบของข้อนี้

หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้แสดงความเห็น บ้างก็เห็นด้วยว่าข้อสอบยากเกินไปจริง แถมมีการยกด้วยซ้ำว่าเป็นข้อสอบที่ยากกว่ากรณีการสอบของครูผู้ช่วยเสียอีก โดยชาวเน็ตเชื่อว่าควรจะปรับข้อสอบให้ง่ายลงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ที่นักเรียนเรียนได้ไม่เต็มที่

ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วน มองว่าโจทย์ข้อนี้นั้นเป็นโจทย์ที่สมเหตุสมผลสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และคิดว่าไม่เกินหลักสูตร หากตั้งใจวิเคราะห์ดี ๆ ก็จะสามารถแก้โจทย์ได้ตามความสามารถ

“ด้วยคุณภาพของโบกี้ปั้นจั่นรุ่นใหม่ จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการกู้ภัยเหตุอันตรายแก่ รฟท. ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นรถที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถเข้าช่วยกู้ภัยในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่รถปั้นจั่นล้อยางของเอกชนเข้าไม่ถึง อาทิ ทางรถไฟยกระดับ หรือ จุดกลางป่า หุบเหวไม่มีถนนเข้าถึงได้ และที่สำคัญยังรองรับเชื้อเพลิงไบโอดีเซลได้ถึง บี20 ทำให้ประหยัดพลังงานและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”